ข้อมูลในการรับประกันสินค้า – TADA Real Leather
Call
Messenger
Line

ข้อมูลในการรับประกันสินค้า

-กรณีสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 7 วัน

-กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 3 เดือนซ่อมฟรี เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และสินค้าราคาพิเศษ