Call
Messenger
Line

วิธีดูแลกระเป๋าหนัง

  • กระเป๋าหนังขึ้นราควรทำอย่างไร?

          กระเป๋าหนังขึ้นราควรทำอย่างไร?  เมื่อเข้าหน้าฝน หลายๆคนคงเคยเจอปัญหา กระเป๋าหนังใบโปรดของคุณเกิดเชื้อรา สาเหตุหลักเกิดจากความชื้นในอากาศ ที่เ...
  • กระเป๋าหนังเปียกน้ำทำอย่างไร?

    กระเป๋าหนังเปียกนํ้าทำอย่างไร?      เมื่อเข้าหน้าฝน หลายๆคนจะเจอปํญหา เรืองกระเป๋าหนังเปี๊ยกนั้า หากหลีกเลี่ยงได้ควรเลี่ยง แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได...