Call
Messenger
Line

รองเท้าหนัง

  • ฝนตก…..รองเท้าหนังเปียกควรทำอย่างไร?

    ฝนตก…..รองเท้าหนังเปียกควรทำอย่างไร?   การดูแลรองเท้าเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็รู้ แต่ถ้าเป็นรองเท้าหนังล่ะครับ คุณจะดูแลยังไงให้ถูกวิธี และยิ่งช่วงนี...